חוף מבטחים הינו פרויקט שעוסק במרחבים בטוחים לתמיכה קהילתית במשברים נפשיים, חינוך ומזעור נזקים פסיכדלי וסדנאות לחקר התודעה והתפתחות אישית

הקהילה שלנו

כתבות על חוף מבטחים בתקשורת​