החזון שלנו הוא יצירת קהילה תומכת תודעה

קהילה תומכת תודעה - מה זה אומר?

קהילה סקרנית וחוקרת שעושה ביחד עבודת עומק נפשית ורגשית ותומכת בחבריה בעיבוד והטמעה של חוויות פסיכדליות.

קהילה של אנשים המגיעים מכל קצוות הארץ, מכל תחומי העיסוק וכל הגילאים ומתאחדים סביב ערכים ועקרונות של חמלה, חופש, קשיבות ואחדות.

קהילה של אנשים שמסוגלים להציע עזרה ראשונה נפשית לכל אדם באשר הוא, קהילה שדואגת להרבות טוב בעולם ולצמצם נזקים.

קהילה שמכירה את ההשפעות, הסכנות והמדע שמאחורי השימוש בחומרים משני תודעה ומקיימת תרבות מסיבות בטוחה ואחראית דרך הטמעה של הערכים והעקרונות של מזעור נזקים פסיכדלי.

קהילה שמכירה בחשיבות של מצבי תודעה לא שגרתיים ועובדת איתם בצורה חוקית ובטוחה דרך הנשימה ההולוטרופית.

קהילה שנעזרת בתהליך האינטגרציה הפסיכדלית כדי לשזור את מצבי התודעה הלא שגרתיים אל חיי היומיום.

יעדים

הפצת הידע

הכשרת אלפי אנשים במיומנויות ליווי במצבי קיצון על מנת שיוכלו לתמוך בסביבה הקרובה אליהם ביומיום ובמסיבות ובנוסף יהוו מאגר מתנדבים לפרויקטים עתידיים.

חינוך והסברה

הפצת מידע מדעי מהימן לאנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש והשירותים הפרא-רפואיים, לאנשי מקצוע העובדים עם נוער בכלל ונוער בסיכון בפרט וכן לחיילים ותלמידי תיכון.

תשתית לוגיסטית

גיוס תרומות שיאפשר רכישת ציוד עבור המרחבים הבטוחים (דום, מחצלות, מזרנים וכו׳), הדרכה, תמיכה וליווי לצוותי המתנדבים וייעוץ משפטי וביטוחי עבור מובילי המרחבים הבטוחים.

קו סיוע טלפוני

קו אשר מופעל ע”י מערך מתנדבים שעברו הכשרה ייעודית למתן תמיכה במשברים הנגרמים על רקע של שימוש בחומרים משני תודעה ומשברים רוחניים.

שינוי מדיניות וחקיקה

הסדרה של מסיבות טבע חוקיות ובטוחות בישראל, קידום עמדות בדיקת חומרים חוקיות במסיבות טבע, הטמעת מידע בנוגע למזעור נזקים וחומרים משני תודעה באתר משרד הבריאות.

מחקר

קידום מחקר כמותני ואיכותני בנוגע לתרבות מסיבות הטבע בישראל ודפוסי שימוש בחומרים משני תודעה.